Študijné odbory

Ukončené maturitou

informačné technológie, grafické systémy a dopravné zariadenia
mechanika, elektronika a automatizačná technika


Študijné odbory

Ukončené maturitou a výučným listom

prevádzka, údržba a opravy lietadiel
strojov a zariadení
obrábacích a zváracích strojov a zariadení
skĺbenie vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe


Partneri školy

u ktorých naši študenti poo ukončení štúdia môžu získať zamestnaniePartneri školy v systéme duálneho vzdelávaniaAktuality

Źiadosť o posúdenie nájomcu Oznam

Začiatok školského roka 2019/2020 Riaditeľstvo SPŠ strojníckej, Komenského 2, 040 01 Košice oznamuje, že školský rok 2019/2020 sa začína v pondelok septembra 2019 slávnostným otvorením v areáli školy o 9:00 hod.. Po slávnostnom otvorení sa žiaci presunú do tried, kde dostanú aktuálne pokyny na nasledujúce dni. Žiaci prvých ročníkov sa … Čítajte viac…