Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 26.1.2023 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA, Tomáš KOLESÁR, Tomáš KOŠÁR, Maximilián ŠIMKANIN

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 6.12. do 9.12.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 119 žiakov zo všetkých ročníkov našej školy. 

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút.

 

Najúspešnejší žiaci v školskom kole, ktorí postúpili do krajského kola a budú našu školu reprezentovať:

 

Ladislav PETRA, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOLESÁR, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Samuel LAZAROVSKÝ, IV.C – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOŠÁR, III.A dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Maximilián ŠIMKANIN, I.D – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Úspešný riešiteľ bol aj Samuel FILIP, IV.A – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste, avšak mal najdlhší čas vypracovania a preto do krajského kola nepostúpil.