Hutníctvo

  2235 M HUTNÍCTVO

Odbor pripravuje žiakov na výkon kvalifikovaných činností v oblasti hutníctva a na vysokoškolské štúdium, najmä technického zamerania.

Zameriava sa na prípravu, riadenie a kontrolu procesu hutníctva, zavádzanie mechanizácie, automatizácie a komplexnej robotizácie do výrobného procesu.

Absolventi sa uplatňujú v praxi ako metalurgovia, majstri a technológovia v hutníckej prevádzke, technici riadenia akosti, technici v laboratóriách hutníckych prevádzok a laboratóriách strojárskej metalurgie.