Pedagogický klub IKT – počítačová podpora konštruovania

Činnosť pedagogického klubu je zameraná na rozvíjanie pedagogických kompetencií poskytovaním priestoru na vzájomné vzdelávanie a výmenu skúseností z vyučovacích aktivít využívajúcich moderné didaktické postupy, metódy a prostriedky poskytujúce inovácie vo vzdelávaní odborných predmetov využívajúcich CAD/CAM systémy.

30_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK PPK

26_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK PPK

18_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK PPK

14_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK PPK