Pedagogický klub IKT – počítačová podpora výroby

Činnosť pedagogického klubu je založená na spolupráci pedagogických zamestnancov s cieľom realizácie výmeny skúseností medzi vekovo mladšími a pracovne skúsenejšími pedagógmi, vzájomnej kooperácii učiteľov odborných predmetov priamo spojených s praktickým vyučovaním. Zasadnutia klubu sú zamerané na analyzovanie inovatívnych metód a foriem vzdelávania a metodické materiály vhodné pre praktické vyučovanie.

28_09_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

22_10_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

19_11_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

17_12_2020_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

29_04_2021_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

13_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

20_05_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

03_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

17_06_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

03_09_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

23_09_2021_ SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

21_10_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

18_11_2021_SPŠS KE Správa o činnosti PK IKT PPV

20_01_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

03_02_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

03_03_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

07_04_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

05_05_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

02_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV

28_06_2022_SPŠS_KE_Správa o činnosti PK IKT PPV