Pokyny k ukončeniu šk. roka 2019/2020

Milí žiaci,

v súlade s odporúčaním zriaďovateľa zo dňa 12.6.2020 a na základe rozhodnutia riaditeľa školy v dňoch 22. júna 2020 až 29. júna 2020 v škole nebude obnovené vyučovanie prezenčnou formou. Žiaci budú pokračovať v dištančnej forme vzdelávania – naďalej zostávajú doma a nebudú chodiť do školy.

Učebnice sa budú odovzdávať a vydávať v septembri 2020.

 

Vysvedčenia sa budú odovzdávať dňa 30.6.2020 o 9,00 hod. v škole. Žiaci sa zhromaždia za dodržania určených hygienických opatrení (dezinfekcia rúk a rúška počas celého pobytu v škole) vo svojich kmeňových triedach. Doprava bude v tento deň posilnená o ďalšie spoje, aby sa mohli žiaci do školy prepraviť. 

Žiaci si dňa 30. júna 2020 (po prevzatí vysvedčení) vyzdvihnú osobné veci zo šatní.

Klasifikácia za druhý polrok šk. roka bude ukončená v piatok 19. júna 2020. Klasifikačná porada sa uskutoční dňa 24. júna 2020.