Začiatok šk. roka 2022/2023

Milí žiaci,

slávnostné otvorenie nového šk. roka 2022/23 sa uskutoční dňa 5. 9. 2022 o 9:00 hod. na školskom dvore a potom v kmeňových učebniach jednotlivých tried.

Zraz žiakov je od 8:30 hod. do 9:00 hod. na školskom dvore. Všetci žiaci sú povinní pri nástupe do školy predložiť svojim triednym učiteľom písomné Vyhlásenie o bezpríznakovosti (odkaz). 

Školský semafor 16.08.2022

24230 Písomné vyhlásenie o bezpríznakovosti

Všetky potrebné potvrdenia o návšteve školy žiaci obdržia na začiatku školského roka od svojich triednych učiteľov.