Aktivity

nový

nový

Pobyt v Hetstedelijk Enschede

Pobyt našich učiteľov a žiakov na partnerskej škole Hetstedelijk Enschede (Holandsko) Jedenásti žiaci a dvaja učitelia z SPŠ strojníckej navštívili v dňoch 23. – 28.9.2006 družobnú školu Het Stedelijk Lyceum v Enschede. Cesta bola zaujímavá. Vystriedali takmer všetky druhy dopravných prostriedkov – vlak, lietadlo, autobus, metro, loď a z miesta … Čítajte viac…

PRO EDUCO

PRO EDUCO PRO EDUCO & PRO JOB, ktorú organizuje spoločnosť PROGRESS PROMOTION pod záštitou pána Dušana Čaploviča, ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR. Hlavným cieľom výstavy bolo priniesť mladým ľuďom informácie a možnosti lepšie sa zorientovať pri výbere ďalšieho štúdia na stredných školách, VŠ a univerzitách. Okrem nového názvu zmenilo podujatie … Čítajte viac…

Celoslovenská súťaž ZENIT v strojárstve

 Stredoškolská súťaž ZENIT v programovaní, elektronike a strojárstve. Súťaž je určená žiakom stredných škôl. Zámerom je prispievať k vyhľadávaniu nadaných a talentovaných študentov, podporovať ich ďalší odborný rast, tvorivo rozvíjať kompetencie, viesť k samostatnej tvorivej činnosti a podporovať ich záujem o sebavzdelávanie. V nemalej miere tiež prispieva k účelnému a efektívnemu využívaniu voľného času žiakov. Súťaž … Čítajte viac…