Erasmus+ Mobilita C3 Taliansko

 

 

 

 

Názov projektu: Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange.

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA229-060683_1

Mobilita C3 v Taliansku/krátkodobá výmena žiakov /sa uskutočnila v termíne od 25.4.2022 do 29.4.2022 v meste Pontedera. Hosťujúcou organizáciu mobility bola partnerská škola Istituto Statale E.Montale. Účastníkmi mobility boli ôsmy žiaci a traja učitelia našej školy. Program mobility zahŕňal aktivity v škole zamerané na prezentáciu Multilingválnej knihy, vytvorenej spoločne s partnerskými školami, krátkeho príbehu o Jánošíkovi a tvorbu spoločnej hymny projektu. Účastníci projektu si zlepšili svoje jazykové zručnosti komunikáciou v medzinárodných tímoch, mali možnosť spoznávať krajinu a kultúru Talianska. Vznikli priateľstvá medzi žiakmi z Portugalska, Talianska a Slovenska. Bola to výnimočná skúsenosť s nezabudnuteľnými zážitkami.