Študijné odbory

SPSS_KE_2024_2025_Informácie o škole a študijných odboroch

Termíny konania prijímacích skúšok na stredné školy

Všeobecné údaje pre školský rok 2024/2025

Predpokladaný počet novoprijatých žiakov spolu:   110           Počet tried: 5

  • 2381 M  strojárstvo –  20 žiakov                                                                            
  • 2387 M mechatronika – 36 žiakov                                                                     
  • 2413 K mechanik strojov a zariadení –  24 žiakov                                                 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení – 18 žiakov 
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika   12 žiakov