Pre uchádzačov

Harmonogram PS

https://www.minedu.sk/rozhodnutie-ministra-zo-4-1-2021/ Na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR zo dňa 4.1.2021: Prijímacie konanie na vzdelávanie v stredných školách sa uskutoční v termíne od 3. mája 2021 do 14. mája 2021 Prijímacie skúšky na vzdelávanie v stredných školách na školský rok 2021/2022 sa uskutočnia a) v prvom termíne  3. … Čítajte viac…

Kritéria prijímacieho konania 2021/2022

Kritéria prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1 ročníka štúdia v školskom roku 2021/2022 Kritériá prijímacích skúšok 2021_22 Na denné štúdium v školskom roku 2021/2022 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried. Všeobecné údaje pre školský rok 2021/2022 Určený počet novoprijatých žiakov spolu:  90            … Čítajte viac…

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia, ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie. DUÁLNE VZDELÁVANIE – ŠIOV Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými … Čítajte viac…