Pre uchádzačov

Harmonogram PS

Z opatrenia ministra školstva (24.03.2020) Prihlášky na stredné školy je možné podať do 15. mája a k prihláške sa nebude vyžadovať potvrdenie od lekára. Prijímacie pohovory na stredné školy sa uskutočnia najneskôr do 30. júna. https://www.minedu.sk/opatrenia-ministerstva-skolstva-pisomne-maturity-su-zrusene/ Prijímacie skúšky na stredné školy v školskom roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch: I. kolo:   … Čítajte viac…

Kritéria PS

Pedagogická rada školy na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2020 prerokovala a schválila nasledujúce kritériá, ktorými sa bude riadiť prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021: Kritéria – PS 2020-21 Ďalšie informácie je možné získať na riaditeľstve školy denne v čase od 8.00 do 15.00 hod. alebo telefonicky na číslach : … Čítajte viac…

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia, ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie. DUÁLNE VZDELÁVANIE – ŠIOV Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými … Čítajte viac…