Pre uchádzačov

Druhé kolo prijímacích skúšok – harmonogram

Harmonogram prijímacích skúšok – 22. jún 2021 8:00 – 8:45                príchod žiakov do školy Vstup do areálu školy je zo Strojárenskej ulice. V areáli školy Váš pohyb usmernia zamestnanci školy. Prosíme všetkých, aby pri vchádzaní do budovy školy a pri prezentácii dodržiavali 2 m rozostupy. Pri prijímacom konaní vstupuje uchádzač … Čítajte viac…

Kritéria prijímacieho konania 2021/2022

Kritéria prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1 ročníka štúdia v školskom roku 2021/2022 Kritériá prijímacích skúšok 2021_22 Na denné štúdium v školskom roku 2021/2022 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried. Všeobecné údaje pre školský rok 2021/2022 Určený počet novoprijatých žiakov spolu:  90            … Čítajte viac…

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia, ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie. DUÁLNE VZDELÁVANIE – ŠIOV Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými … Čítajte viac…