Pre uchádzačov

Harmonogram 2. kola PS – 21. jún 2022

8:00 – 8:45             príchod žiakov do školy Vstup do areálu školy je zo Strojárenskej ulice. V areáli školy Váš pohyb usmernia zamestnanci školy. Vstup rodičov do budovy školy nie je možný. Každý žiak používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, … Čítajte viac…

Kritéria prijímacieho konania

Prijímacie skúšky sa realizujú písomnou formou z profilových predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. Čas určený na vypracovanie testu je 60 minút z každého predmetu. Uchádzači so ŠVVP budú mať čas predĺžený o 50 %. Kritéria prijímacích skúšok 2022_2023 Kritéria prijímacích skúšok 2023_2024 Video k prijímacím skúškam pre zákonných … Čítajte viac…

Duálne vzdelávanie

Vážení rodičia, ak sa rozhodujete spolu s Vašim dieťaťom, na akú strednú školu podať prihlášku možno Vám pomôžu nasledujúce informácie. DUÁLNE VZDELÁVANIE – ŠIOV Duálne vzdelávanie je skĺbením vedomostí so zručnosťami a poznatkami z praxe. Žiaci strednej odbornej školy s učebnou zmluvou získavajú pred vstupom do dospelosti a na trh práce devízy, ktorými … Čítajte viac…