Verejné obstarávanie

Zmluvy, faktúry, objednávky

Verejné obstarávanie 2020

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2020, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2020 Výzva na Zváračský kurz 2020 Zámer na prenájom – nápojový automat Február 2020   Marec 2020   Apríl 2020   … Čítajte viac…

Verejné obstarávanie 2019

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2019, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Január 2019   Február 2019   Marec 2019   Apríl 2019   Máj 2019   Jún 2019   Júl 2019   August … Čítajte viac…