Verejné obstarávanie 2021

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2021, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2021

SPŠ strojnícka – Zámer na prenájom reklamná plocha_20012021

Výzva na Zváračský kurz 2021

Príloha-č.1- Vyhlásenia uchádzača

Príloha-č .2-Čestné vyhlásenie

Príloha-č.3-Čestné vyhlásenie – konflikt záujmov

Príloha-č.4 -Návrh na plnenie súťažných podkladov

Február 2021

 

 

Marec 2021

 

Apríl 2021

 

Máj 2021

 

Jún 2021

 

Júl 2021

 

August 2021

 

September 2021

 

Október 2021

 

November 2021

 

December 2021