Projekty

Infovek

Od roku 2001 je škola zapojená do projektu Infovek. V rámci projektu infovek bolo na školu dodaných v prvej etape 7 počítačov, z toho 1 učiteľská stanica a 1 server, v druhej etape 6 počítačov, z toho jedna učiteľská stanica. Bola zriadená nová učebňa výpočtovej techniky, kde žiaci majú možnosť využívať … Čítajte viac…

Školiace a tréningové centrum

Výsledkom spolupráce nezávislého výrobcu prevodoviek a hnacích komponentov GETRAG FORD Transmissions Slovakia s.r.o., Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach a jej zriaďovateľa – Košického samosprávneho kraja, je otvorenie Školiaceho a tréningového centra so zameraním na praktickú prípravu pre strojársku oblasť. Vo štvrtok 8. marca 2007 bolo Školiace a tréningové centrum v … Čítajte viac…

eTwinning Maratón v Českej republike

 V roku 2009 sme sa zapojili vďaka našim priateľom zo Strednej technickej školy v Přerově do eTwinning Maratónu v Českej republike.  Cieľom Maratónu je každoročne prezentovať zapojené školy do projektov eTwinning, ktoré navštívia panáčikovia z loga eTwinning. Viď.: http://2009maraton.blogspot.com/ Príspevok našich priateľov zo Strednej technickej školy v Přerově Vyhlídková věž Naši modří a … Čítajte viac…

My a technika

My a technika V roku 2008 začali žiaci 1.C triedy riešiť projekt v rámci programu partnerstvo škôl eTwinning. Na tomto projekte pracujú žiaci technických škôl zo štyroch európskych krajín: SPŠ strojnícka, Košice (Slovensko), Střední škola technická Přerov (Česká republika), PGMET Troyan (Bulharsko), Zespól Szkól Mechanicznych w Namyslowie (Poľsko), Zespól Szkól … Čítajte viac…