Erasmus+ Day

Otvárací ceremoniál projektu sa uskutočnil 4. septembra 2019. Po príhovore pána riaditeľa Mgr. Rastislava Frigu žiaci III.C triedy odprezentovali plánové aktivity vedeniu školy, pedagogickému zboru a všetkým žiakom školy, ktorí boli oboznámení s dátumom výberového konania žiakov a podmienkami zapojenia sa do projektu.