Challenge Cup 2023

Dňa 14.12.2023 sa medzi žiakmi Strednej priemyselnej školy strojníckej v Košiciach a Strednej odbornej školy Jána Bocatia v Košiciach uskutočnil  každoročný Challenge Cup. V zimnom období si žiaci zmerali sily v troch disciplínach. Bedminton a volejbal si zahrali v telocvičniach SPŠ strojníckej a florbal v telocvični SOŠ Jána Bocatia.