Erasmus+ Day

 

 

 

 

Názov projektu: Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange.

Číslo zmluvy: 2019-1-SK01-KA229-060683_1

Dňa 11.5.2022 sa na našej škole uskutočnil Erasmus+ Day, po mobilite C3 / krátkodobá výmena žiakov/ v Taliansku.

Účastníci mobility predstavili prezentácie aktivít z mobility C3, Multilingválnu knihu a Hymnu projektu, opísali svoje skúsenosti z workshopov. Disseminačného podujatia sa zúčastnila  Ing. Zuzana Brzáčová, referent pre implementáciu projektov na Referáte metodiky a projektov z odboru školstva KSK.