VODIČÁK zdarma!

Košický samosprávny kraj vyhlásil súťaž o 10 vodičákov zdarma. Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je župa, sa mohli zapojiť do súťaže o 10 vodičákov zdarma. Súťaž bola určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži, alebo sa dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu.

Do druhej etapy súťaže postúpila aj žiačka našej školy Katka Školníková. Úlohou študentov v tejto etape bolo natočiť 60-sekundové video poukazujúce na nejaký dopravný problém vo svojej obci alebo meste. Pri tvorbe videí mohli popustiť fantáziu a zvoliť formu podľa vlastných predstáv a vkusu. Víťazi súťaže boli určení na základe výsledkov hlasovania.

Našej Katke sa v tejto súťaži darilo a z rúk predsedu KSK získala poukaz na vodičák zdarma. Srdečne blahoželáme!