Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2023 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – Tadeáš FLOREK a Kamil BALOGH v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 3. a 4. miesto.

3. miesto: Kamil BALOGH, IV.C

4. miesto: Tadeáš FLOREK,   IV.C

Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 29.11.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 25 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

a) Počúvanie s porozumením

b) Čítanie s porozumením

c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z jednej časti – Vizuálny podnet. Úlohou žiakov bolo vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok, v rámci čoho sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 7 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

Umiestnenie v školskom kole:

1. miesto: Tadeáš FLOREK, IV.C

2. miesto: Kamil BALOGH,   IV.C

3. miesto: Patrik DŽUBARA, IV.A

3. miesto: Leonard TÓTH,     IV.A

Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2023