Pre študentov

Maturitné skúšky

Rozhodnutie MŠVVaŠ SR o maturitnej skúške z 22.3.2021 Rozhodnutie ministra o termínoch a organizácii internej časti maturitnej skúšky v školskom roku 2020/2021 Najčastejšie otázky o maturite 2020/2021 Maturanti, známka z internej časti maturitnej skúšky sa v školskom roku 2020/2021 vypočíta podľa priemeru známok za celé štúdium. Známky na maturitnom vysvedčení … Čítajte viac…

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:   PhDr. Gabriela Tarnóciová kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk Náplň práce výchovnej poradkyne: Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú … Čítajte viac…

ERASMUS+

Erasmus+ je program EÚ na podporu vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu v Európe. Projekty školy v rámci ERASMUS+:   2019/2020 – Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange   2018/2019 – Kultúrne dedičstvo pohľadom mladých Kulturne dedicstvo pohladom mladych  

Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy. Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2021/2022 v tomto zložení: Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Hana Olejníková I. A     Benjamín GÁL I. B      … Čítajte viac…