Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice bude v školskom roku 2022/2023 pracovať v zložení:

Predseda – Ing. Brezová Ľubica

Členovia:
I. A  –  Milota Kristanová 
I. B  –  Lucia Straková
I. C  –  Renáta Ivanová Drotárová

II. A  –  Agáta Franková
II. B  –  Üveges Csaba
II. C  –  MDDr. Takáčová Jana
II. D  –  Ing. Špegárová Anna, PhD.

III. A  –  Kurucová Miriam 
III. B  –  Tomiová Jana
III. C  –  Fecková Edita 
III. D  –  Demjančíková Žaneta

IV. A  –  Mgr. Willert Katarína  
IV. B  –  Dargajová Marianna 
IV. C  –  Hanušin Stanislav

Stanovy RZ SPSS

PRÍSPEVOK ZRŠ:

Vážení rodičia,
z dôvodu zjednodušenia výberu rodičovského príspevku Vám ponúkame možnosť úhrady príspevku prevodom priamo na účet rodičovského združenia.

Pre efektívnu kontrolu je nutné pri prevode uviesť:

  • Meno a priezvisko žiaka
  • Trieda
  • SRRZ – Z pri Strednej priemyselnej škole
    Komenského 2
    Košice 040 01
  • Číslo účtu v tvare IBAN:             SK 6409000000000082123513