Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice
bude v školskom roku 2019/2020 pracovať v zložení:

Predseda – Štritz Viliam

Členovia:
I. A  –  Ing Brezová Ľubica
I. B  –  Mgr. Badičová Martina
I. C  –  Školníková Petronela

II. A  –  Oršulová Lýdia
II. B  –  Kordová Ingrid
II. C  –  Benke Zoltán

III. A  –  Štritz Viliam
III. B  –  Kreutzer Jozef
III. C  –  Marcineková Naďa

IV. A  –  Pancuráková Renáta
IV. B  –  Smreková Marta
IV. C  –  Ing. Tkáčová Katarína
IV. D  –  Straka Ján

Za členov revíznej komisie pre šk.rok 2019/20 boli jednohlasne zvolení: 

Predseda revíznej komisie – Ing. Tkáčová Katarína
Členovia: Benke Zoltán (triedny dôverník pre II. C)

PRÍSPEVOK ZRŠ:

Vážení rodičia,
z dôvodu zjednodušenia výberu rodičovského príspevku Vám ponúkame možnosť úhrady príspevku prevodom priamo na účet rodičovského združenia.

Pre efektívnu kontrolu je nutné pri prevode uviesť:

  • Meno a priezvisko žiaka
  • Trieda
  • SRRZ – Z pri Strednej priemyselnej škole
    Komenského 2
    Košice 040 01
  • Číslo účtu v tvare IBAN:             SK 6409000000000082123513