ŠKODA AUTO – workshop

Spoločnosť Škoda Auto a Strojnícka fakulta Technickej univerzity v Košiciach zorganizovali dňa 13. novembra 2019 už 7. ročník workshopu, ktorého sa zúčastnili aj naši štvrtáci študujúci odbor 2381 M strojárstvo a učiteľky odborných predmetov Ing. R. Ižolová a Ing. M. Belejová. Počas workshopu sa žiaci dozvedeli zaujímavosti o vývoji vozidiel Škoda, ale predovšetkým o plošnom CAD modelovaní tzv. „Straku“. Strak je pojem používaný špeciálne v automobilovom dizajne. Znamená tvorbu 3D plošných modelov viditeľných povrchov exteriéru a interiéru automobilu tak, aby zohľadňovali estetické a technické požiadavky – vyrobiteľnosť, funkčnosť, ergonómiu …