Deň jari v Európe

Kto chce kam, pomôžme mu tam – hovorí naše ľudové príslovie. Slovensko sa 1. mája chystá vstúpiť do Európskej únie. Samozrejme, že aj my strojári sme Slováci a chystáme sa do Eú. Nie nezbalili sme si kufre na cestovanie. Sedíme doma, v škole a zoznamujeme sa s Eú. Ako? : „cestujeme“ po internete a našli sme Deň jari v Európe – Spring Day in Europe.

Deň jari bol vyhlásený Konventom o Budúcnosti Európy v spolupráci s Európskou komisiou na 23. marca 2003. Tento deň je milou iniciatívou smerovanou k európskej školskej mládeži. Zapojiť sa môže každý podľa vlastných predstáv.

Veru aj my, strojári sme sa zapojili. Ako? Z príležitosti dňa jari v Európe sme si na hodine nemeckého jazyka nacvičili hymnu Eú. Samozrejme, že v originálnom nemeckom prevedení.

Niektorí naši spolužiaci (10 členné družstvo) sa znova podujali absolvovať vedomostnú súťaž Ideme do Európy – Let’s go to Europe ktorá sa konala pod gesciou Informačnej kancelárie Európskeho parlamentu a starostu Mestkej časti Košice – Západ. Súťaž prebiehala v anglickom a nemeckom jazyku. Družstvo v silnej gymnaziálnej konkurencii nezvíťazilo. Obstálo však so cťou – štvrtí a tvrdia, že sa o Eú veľa naučili.

Deň jari sme oslávili aj zazvonením na starý historický zvonec. Ten zvonec, na ktorom pán školník v minulosti odzváňal každú vyučovaciu hodinu. Ten zvonec, ktorý je našou relikviou a právo zvoniť na ňom majú iba študenti, keď odchádzajú na akademický týždeň.

Pri príležitosti vstupu do Eú sa naša škola zapojila tiež do projektu Poklady môjho regiónu.

Správa o našich aktivitách v projekte Deň jari v Európe je publikovaná aj na európskej webstránke projektu.

Certifikát o účasti na projekte