Pre rodičov

Výchovný poradca

Výchovná poradkyňa:   PhDr. Gabriela Tarnóciová kabinet č. 120, e – mail: gabriela.tarnociova@priemyslovka.sk Náplň práce výchovnej poradkyne: Cieľom práce výchovného poradcu na strednej škole je plnenie úloh školského poradenstva v otázkach výchovy, vzdelávania a profesijnej orientácie žiakov a v oblasti prevencie problémového a delikventného vývinu. Výchovný poradca sprostredkuje spoluprácu školy s odbornými pedagogicko-psychologickými zariadeniami, ktoré sa zaoberajú … Čítajte viac…

Združenie rodičov školy

RADA RODIČOV pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice bude v školskom roku 2019/2020 pracovať v zložení: Predseda – Štritz Viliam Členovia: I. A  –  Ing Brezová Ľubica I. B  –  Mgr. Badičová Martina I. C  –  Školníková Petronela II. A  –  Oršulová Lýdia II. B  –  Kordová Ingrid II. C  –  Benke … Čítajte viac…

Stravovanie žiakov

Možnosti stravovania žiakov našej školy: Stredná priemyselná škola dopravná, Hlavná 113, Košice    Jedáleň SPŠD 055 / 622 18 90,  055 / 727 70 42