Youth can fight racism, accept diversity, promote tolerance by intercultural exchange

V šk. roku 2019/2020 škola získala grant na projekt ERASMUS+ vo výške 131976,- €, z toho pre SPŠ strojnícku 35 534,- €.

Projekt bude realizovaný do 31.8.2022.

Partnermi sú: Agrupamento de Escolas de Barcelos Portugalsko – Barcelos, Istituto Statale E. Montale Taliansko – Pontedera, Mehmet Gmin Pulatkonak Ortaokulu, Turecko – Istanbul.

Turecký partner,  Mehmet Gmin Pulatkonak Ortaokulu, Turecko – Istanbul, opustil partnerstvo v júni 2020.

Projekt je zameraný na dve priority – Sociálne začlenenie a Podporu jednotlivcov pri získaní a rozvíjaní základných zručností a kľúčových kompetencií.

Cieľom projektu je výchova k tolerancii a prijatiu iných národov a etnických skupín, výchova k odmietaniu diskriminácie. Venuje sa témam ako rasizmus, diverzita, tolerancia, diskriminácia v jednotlivých štátoch zapojených do projektu.

https://spsske-eplus8.webnode.sk