ZENIT v strojárstve – školské kolo 2019

ZENIT – zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa konalo školské kolo súťaže ZENIT v strojárstve, ktorej cieľom je rozvíjať tvorivé kompetencie žiakov, odborné a teoretické vedomosti a odborno-praktické schopnosti a zručnosti v strojárstve. Súťaž mala dve časti – teoretickú  a praktickú. Žiaci 4. ročníka študijných odborov 2381 M strojárstvo, 2413 K mechanik strojov a zariadení a 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení súťažili v kategóriách:

A – CAD/CAM systémy, technické kreslenie – výkresová dokumentácia, strojárska technológia – technologický postup výroby súčiastky, strojárska konštrukcia – pevnostné výpočty.

R – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok ručnými postupmi podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

S – overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok s využitím základných operácií strojného obrábania (sústruženie, frézovanie, vŕtanie) podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov.

C – vypracovanie postupu výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

Vyhodnotenie 21. ročníka školského kola súťaže  ZENIT V STROJÁRSTVE

Kategória A – CAD/CAM systémy

 1. Daniel SASARÁK – IV.A – postupujúci do KK
 2. Marko BÉREŠ – IV.A – postupujúci do KK
 3. Ján KISS – IV.A – náhradník KK

 Kategória S – základné operácie strojného obrábania

 1. Marek TALAROVIČ – IV.B – postupujúci do KK
 2. Ondrej PAVLÍK – IV.B – postupujúci do KK
 3. Maroš DRÁBIK – IV.B – náhradník KK

 Kategória R – ručné postupy výroby súčiastok

 1. Dávid VOJTKO – IV.C – postupujúci do KK
 2. Daniel PATAKI – IV.C – postupujúci do KK
 3. Filip KIZEK – IV.C – náhradník KK

 Kategória C – programovanie CNC

 1. Matúš ONUŠKO – IV.B – postupujúci do KK
 2. Tomáš PACH – IV.B – postupujúci do KK

Všetkým žiakom blahoželáme.