ZENIT v strojárstve – školské kolo 2019/2020

ZENIT – zručnosť, elán, nápaditosť, invencia, tvorivosť

V dňoch 14. až 17. októbra 2019 sa konal 21. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve. Súťažilo sa v štyroch kategóriách:

 • A – s využitím CAD/CAM systémov – zahŕňa technické kreslenie, strojársku technológiu a strojársku konštrukciu.
 • S – je zameraná na overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastky sa využívajú základné operácie strojného obrábania – sústruženie, frézovanie, vŕtanie.
 • R – je zameraná na overenie praktických zručností pri výrobe súčiastok podľa výkresovej dokumentácie, vrátane vypracovania technologických postupov. Pri výrobe súčiastok sa používajú ručné postupy.
 • C – je zameraná na postup výroby strojárskeho komponentu pomocou technológií CNC.

V každej kategórii súťažiaci v teoretickej časti vypracovali test a v praktickej časti vyhotovili technickú dokumentáciu konštrukčnej úlohy, program pre výrobu súčiastky na CNC stroji alebo vyrobili súčiastky.

 

Do krajského kola súťaže postúpili z každej kategórie súťažiaci, ktorí sa umiestnili na 1. a 2. mieste.

Vyhodnotenie 21. ročníka školského kola súťaže ZENIT v strojárstve

Kategória A – CAD/CAM systémy

 1. Daniel SASARÁK – IV.A
 2. Marko BÉREŠ – IV.A
 3. Ján KISS – IV.A

Kategória S – základné operácie strojného obrábania

 1. Marek TALAROVIČ – IV.B
 2. Ondrej PAVLÍK – IV.B
 3. Maroš DRÁBIK – IV.B

Kategória R – ručné postupy

 1. Dávid VOJTKO – IV.C
 2. Daniel PATAKI – IV.C
 3. Filip KIZEK – IV.C

Kategória C – programovanie CNC

 1. Matúš ONUŠKO – IV.B
 2. Tomáš PACH – IV.B

Koordinátori: Ing. Renáta Ižolová, Ing. Vincent Tirčo

Školské kolo súťaže zabezpečovali učitelia odborných predmetov a odbornej praxe: Ing. A. Vargová, Ing. M. Belejová, Ing. R. Rudohradský, Bc. J. Kakalejčík, Ing. T. Papuga