ISIC – medzinárodný identifikačný preukaz žiaka

Vážení rodičia a žiaci,

už pred nástupom do prvého ročníka v júni 2020 alebo na začiatku šk. roka v septembri 2020 môžete vybaviť medzinárodný identifikačný preukaz žiaka.

ISIC – základné informácie

Prihláška za člena – evidenčný list ISIC

https://priemyslovka.edupage.org/isic/pics/ziak2018.pdf

Vzor vyplnenia žiadosti ISIC- vyplniť iba jednu stranu podľa vzoru

ISIC VZOR