Pokročilé technológie frézovania – seminár

Strojnícka fakulta TUKE v spolupráci s firmami DMG Mori, Haimer a Tungaloy zorganizovali dňa 14. novembra 2019 v Prototypovom a inovačnom centre pre žiakov a učiteľov stredných škôl odborný seminár „Pokročilé technológie frézovania“, na ktorom odborníci z priemyslu prezentovali svoje skúsenosti z oblasti obrábacích strojov a digitalizácie, rezných nástrojov a ich zoraďovania, ale aj vzdelávania. Počas semináru, ktorého sa zúčastnili naši štvrtáci študujúci odbor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení spolu s Ing. M. Belejovou, Ing. P. Burdzom a Ing. T. Papugom sa konali komentované ukážky trieskového obrábania na rôznych strojoch, napr. DMU 60eVo, CTX beta 800 CT, DMU 50 Eco, CTX 510 eco, HAIMER – vyvažovací prístroj TD, HAIMER UNO Presetter a HAIMER tepelné upínanie PC.