Kritéria prijímacieho konania 2020/2021

Pedagogická rada školy dňa 5. mája 2020 schválila upravené kritériá, ktorými sa bude riadiť prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021, na základe rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR z 29. 04. 2020:

Upravené kritéria – PS 2020-21

Ďalšie informácie je možné získať na riaditeľstve školy denne v čase od 8.00 do 15.00 hod. alebo telefonicky na číslach :

055 / 6228876
055 / 6228875

Na denné štúdium v školskom roku 2020/2021 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried.

Všeobecné údaje pre školský rok 2020/2021

Určený počet novoprijatých žiakov: 118         Určený počet tried: 5

 

Pozn.:  Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku.