Kritéria PS

Pedagogická rada školy na svojom zasadnutí dňa 24. februára 2020 prerokovala a schválila nasledujúce kritériá, ktorými sa bude riadiť prijímacie konanie pre školský rok 2020/2021:

Kritéria – PS 2020-21

Ďalšie informácie je možné získať na riaditeľstve školy denne v čase od 8.00 do 15.00 hod. alebo telefonicky na číslach :

055 / 6228876
055 / 6228875