Kritéria PS

 

Ďalšie informácie :

Je možné získať na riaditeľstve školy denne v čase od 8.00 do 15.00 hod. alebo telefonicky na číslach :

055 / 6228876
055 / 6228875