Kritéria prijímacieho konania 2021/2022

Kritéria prijímacieho konania pre prijímanie žiakov do 1 ročníka
štúdia v školskom roku 2021/2022

Kritériá prijímacích skúšok 2021_22

Na denné štúdium v školskom roku 2021/2022 budú uchádzači prijatí až do naplnenia plánovaného počtu tried.

Všeobecné údaje pre školský rok 2021/2022

Určený počet novoprijatých žiakov spolu:  90            Určený počet tried: 4

  • 18 žiakov  –  2381 M  strojárstvo                                                                           
  • 18 žiakov  –  2387 M mechatronika                                                                       
  • 18 žiakov  –  2413 K mechanik strojov a zariadení                                              
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 24 žiakov  –  2426 K programátor obrábacích a zvracích strjov a zariadení    
    • v systéme duálneho vzdelávania
  • 12 žiakov  –  3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika                                    

Pozn.:  Pre každý odbor bude vytvorený samostatný zoznam prihlásených žiakov. Poradie uchádzačov v zoznamoch na jednotlivé odbory sa určí podľa bodového zisku.