Deň priemyslovky 2023

V tomto roku si pripomíname 151. výročie založenia našej školy. Jej brány sa prvýkrát otvorili v októbri 1872. Odvtedy proces vzdelávania prešiel mnohými zmenami.

151 rokov je príležitosťou nielen na spomienky, na bilanciu dosiahnutých výsledkov, ale aj na vyjadrenie hrdosti na svoju školu a dôvodom pre jej ďalší úspešný rozvoj. Pevne veríme, že my všetci, učitelia aj žiaci, spoločne prispejeme k budovaniu súčasnosti a príprave úspešnej budúcnosti našej školy.

A ako sme si tento deň pripomenuli? Zorganizovali sme rôzne aktivity (súťaže, kvízy, exkurzie), napr. Spartan Race 2023, šachový turnaj, 24. ročník školského kola súťaže ZENIT v strojárstve… Pozrite sa: