Czech Airlines Technics – Prax 2024

Aj v tomto školskom roku sa naši študenti odboru 3776 K 01 mechanik lietadiel – mechanika zúčastňujú odbornej praxe vo firme Czech Airlines Technics a.s., ktorá sídli na Letisku Václava Havla v Prahe. Dvojtýždňová odborná prax zameraná predovšetkým na údržbu lietadiel im umožní získať cenné praktické skúsenosti.