Šikana a duševné zdravie detí

V záujme zabezpečenia plnenia systémových opatrení za účelom predchádzania tragédiám v školskom prostredí Vám sprístupňujeme brožúry odboru prevencie kriminality MV SR zamerané na šikanovanie, kyberšikanovanie, nenávistné prejavy a radikalizáciu a násilný extrémizmus.

Brožúry sú určené všetkým učiteľom, ale aj odborným zamestnancom školy, ale rovnako tak aj rodičom žiakov a študentov.

Kyberšikana

Nenávistné prejavy

Radikalizácia a násilný extrémizmus

Prevencia a riešenie šikanovania