Kultúrne dedičstvo pohľadom mladých

         

Naša škola realizovala v školskom roku 2018/2019  medzinárodný projekt v rámci Erasmus + pod názvom

 

KULTÚRNE DEDIČSTVO POHĽADOM MLADÝCH

 

Náš každodenný život formuje a ovplyvňuje dedičstvo, ktoré nám zanechali predchádzajúce generácie. Nachádzame ho v našich mestách, dedinách, v umení, v literatúre, v predmetoch, v jedle, ktoré si vychutnávame, v príbehoch, ktoré nám rozprávali naši predkovia.

Kultúrne dedičstvo je odkazom minulých generácií generáciám budúcim. Nositeľom tohto odkazu i jeho strážcom sú mladí ľudia. Aj z tohto dôvodu vznikol tento projekt.

Naša spolupráca s českou partnerskou školou zo Vsetína v rámci projektu Erasmus+ umožnila našim žiakom cestovať a osobne navštíviť množstvo zaujímavých miest v Českej republike a na Slovensku, a tak porovnať kultúru a tradície.

Aktívna účasť na projekte umožnila naším žiakom spoznať naše korene, lepšie poznať kto sme, kam smerujeme.

Projekt pozostával z množstva projektových aktivít a z dvoch mobilít:

  • Prvá mobilita sa realizovala v Českej republike, vo Vsetíne, Prahe,  Litomyšli a v Luhačoviciah.

Žiaci sa zúčastnili exkurzií, vytvorili zážitkové a odborné prezentácie zamerané na kultúrne dedičstvo Českej republiky.

  • Druhá mobilita sa realizovala na Slovensku. V Košiciach sa žiaci zúčastnili prehliadky mestskej pamiatkovej rezervácie, najväčšej na Slovensku, navštívili Východoslovenské múzeum, Letecké múzeum, Technické múzeum v Košiciach. V Levoči sme spolu s českými priateľmi navštívili Spišské múzeum – radnicu, Baziliku sv. Jakuba. Návšteva Spišského hradu bola neodmysliteľnou súčasťou druhej mobility. V Bardejove žiaci navštívili Šarišské múzeum, Rímskokatolícku farnosť sv. Egídia. V Starej Ľubovni sme navštívili Ľubovnianské múzeum – hrad a skanzen v Starej Ľubovni.

Na konci mobilít zúčastnení prevzali certifikáty.

Žiaden jazyk ani kultúra nie sú hodnotnejšie ako iné jazyky a kultúry, ale ak sa naučíme rešpektovať iné,  budeme si vedieť ceniť tú našu.

Veríme, že účasť na tomto projekte pomohla mladým vidieť, porovnať tradície a kultúru dvoch veľmi blízkych národov.

Veríme, že vzniknuté priateľstvá sa budú naďalej rozvíjať a tešíme sa aj na ďalšiu spoluprácu medzi našou školou a Strednou priemyselnou školu strojníckou vo Vsetíne.