PRO EDUCO 2022

Kasárne Kulturpark v Košiciach sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2022 stali dejiskom 14. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Aj naša škola už tradične prezentovala študijné odbory, duálne vzdelávanie, spoluprácu so zamestnávateľmi a univerzitami, možnosti uplatnenia po ukončení štúdia aj mimoškolské aktivity.