Rada školy

RADA ŠKOLY pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice 
bude v školskom roku 2019/2020 pracovať v zložení:

Mgr. Eduard ADAMSKÝ  – predseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. Carmen SABOLOVÁ – podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov

Ing. František PETRO – delegovaný poslanec KSK

Ing. Jaroslav POLAČEK – delegovaný poslanec KSK

Ing. Mária  KOKARDOVÁ – zástupca zriaďovateľa

Bc. Peter LEŠKO – zástupca organizácie podieľajúcej sa na výchove

Renáta PANCURÁKOVÁ – zástupca rodičov

Lýdia KOĽVEKOVÁ  – zástupca rodičov

Viliam ŠTRITZ – zástupca rodičov

Mgr. Silvia AMBRIŠKOVÁ – zástupca nepedagogických zamestnancov

Patrik ŠKORPIL – zástupca študentov