Hokejoví majstri HC Košice

Dňa 8. 4. 2011 sa uskutočnila na pôde školy beseda s hokejovými majstrami Slovenska.

Navštívili nás hráči HC Košice – Jaroslav Kristek a Dušan Andrašovský.

Priniesli so sebou aj putovný Pohár víťazov, ktorý získali len deň predtým a upomienkové predmety pre najaktívnejších žiakov, ktorí kládli hráčom zvedavé otázky.

Úspešnému hokejovému tímu HC Košice sa podarilo získať prvýkrát v histórii  najvyššej súťaže 3 tituly majstrov Slovenskej republiky za sebou.

Blahoželáme a ďakujeme!

Besedu pripravil a viedol RNDr. Miroslav Vereš.

Fotogaléria