Projekt AIESEC

Návšteva zahraničných stážistov na našej škole

V dňoch 27.1-31.1.2014 zažili študenti  našej školy výučbu anglického jazyka netradičným spôsobom. Do školy zavítala skupina stážistov z Číny, Taiwanu, Indonézie a Turecka v rámci programu AIESEC.

Na hodinách predstavili vo forme prezentácií svoju krajinu, spôsob života, život mladých ľudí. Pre našich študentov si pripravili rôzne úlohy a samozrejmosťou bol aj priestor na diskusie.

Ich program vyvrcholil v posledný deň, keď nám pripravili zaujímavé predstavenie – originálne čínske tieňové divadlo.  

Po úspešnom divadelnom vystúpení zahraničných stážistov  si aj naši študenti pripravili pre nich prekvapenie  a to v podobe kultúrneho programu, kde ich učili spievať a tancovať na tradičné slovenské ľudové piesne.

 V týždni od 16. 01. do 20.01 2016 nám  zahraniční študenti – Sólon Colodetti Suela (Brazília) a Sophia Matviishyn (Ukrajina) predstavia svoje krajiny, tradície, školský systém, rovnako aj svoje názory na niektoré globálne problémy.

Dúfame, že naši  žiaci využijú  veľmi dobrú príležitosť nielen precvičiť si angličtinu a dozvedieť sa niečo  o  živote  v geograficky vzdialených krajinách, ale aj získať nových  priateľov zo zahraničia.