Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2019/2020 v tomto zložení:

Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Hana Olejníková

I. A      Bianka ELEKOVÁ

I. B      Radoslava BURÁKOVÁ

I. C      Erik ČATLOCH

II. A     Eva SZALAYOVÁ – podpredseda žiackej školskej rady

II. B     Tomáš KAČMAR

II. C     Zoltán BENKE – tajomník žiackej školskej rady

III. A    Patrik ŠKORPIL – predseda žiackej školskej rady

III. B    Dávid HORNA

III. C    Anton REMIAŠ

IV. A   Marko BÉREŠ

IV. B   Tomáš MATTA

IV. C   Ondrej TIMKO

IV. D   Dominika TÓTHOVÁ