Žiacka školská rada

ŽIACKA ŠKOLSKÁ RADA (ŽŠR) je reprezentatívnym orgánom žiakov strednej školy a zastupuje ich záujmy vo vzťahu k riaditeľovi a vedeniu školy.

Žiacka školská rada pri Strednej priemyselnej škole strojníckej v Košiciach pracuje v školskom roku 2021/2022 v tomto zložení:

Koordinátorka žiackej školskej rady: Mgr. Hana Olejníková

I. A     Benjamín GÁL

I. B      Daniel DROZDA

I. C      Alex IMRIŠČÁK

II. A    Damián ŠKURLA

II. B     Dušan HUBINSKÝ

II. C     Peter HORVÁTH

III. A   Bianka ELEKOVÁ

III. B   Radoslava BURÁKOVÁ – podpredseda žiackej školskej rady

III. C    Erik ČATLOCH – predseda žiackej školskej rady

IV. A   Eva SZALAYOVÁ

IV. B   Tomáš KAČMAR

IV. C   Zoltán BENKE – tajomník žiackej školskej rady