Sprievodca šk. rokom 2022/2023

Sprievodca školským rokom 2022/2023 (bývalé Pedagogicko-organizačné pokyny) boli schválené ministrom školstva, vedy, výskumu a športu a nadobúdajú účinnosť dňom 1. septembra 2022.

Sprievodca šk. rokom 2022_2023