Poklady môjho regiónu

Žiaci SPŠ Strojníckej sa dňa 22. 04. 2004 zúčastnili prezentácie projektu Poklady môjho regiónu (alebo Ako motivovať mládež k objavovaniu Slovenska), vyhláseného Košickým samosprávnym krajom a British council. Projekt sa konal pod záštitou Rudolfa Bauera, predsedu Košického samosprávneho kraja.

Cieľom projektu bolo motivovať študentov viac ako 100 stredných škôl k hľadaniu spôsobu zaujatia ich rovesníkov v Británii, ako ich pritiahnuť k spoznávaniu Slovenska a zároveň povzbudiť slovenských študentov k zlepšovaniu jazykových a komunikačných vedomostí v anglickom jazyku zábavnou a zaujímavou formou. Projekt bol zároveň oslavou Slovenska pri vstupe do EÚ.

Študenti SPŠ Strojníckej sa do tohto projektu zapojili formou brožúrky. Názov projektu je Perly Košického kraja – The pearls of region: Košice“ Brožúrka je zostavená z (vlastnoručne) nakreslených historických budou a prírodných zaujímavostí Košického kraja.

Žiaci mali ako jediní vlastnoručne kreslenú prácu a napriek tomu, že nepostúpili do regionálneho kola bolo im vyslovené uznanie zo strany porotcov za veľký talent.

Galéria prác