Verejné obstarávanie 2023

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2023, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2023

 

Február 2023

Výzva na predkladanie cenovej ponuky – Zváračský kurz 2023

Návrh na plnenie súťažných kritérií – Zváračský kurz 2023

Vyhlásenie uchádzača – Zváračský kurz 2023

Čestné vyhlásenie-konflikt záujmov – Zváračský kurz 2023

Čestné vyhlásenie – Zváračský kurz 2023

Marec 2023

 

Apríl 2023

 

Máj 2023

 

Jún 2023

 

Júl 2023

 

August 2023

 

September 2023

 

Október 2023

 

November 2023

 

December 2023