Verejné obstarávanie 2020

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2020, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2020

 


Február 2020

 


Marec 2020

 


Apríl 2020

 


Máj 2020

 


Jún 2020

 


Júl 2020

 


August 2020

 


September 2020

 


Október 2020

 


November 2020

 


December 2020

 

Verejné obstarávanie 2019

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2019, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2019

 


Február 2019

 


Marec 2019

 


Apríl 2019

 


Máj 2019

 


Jún 2019

 


Júl 2019

 


August 2019

 


September 2019

 


Október 2019

 


November 2019

 


December 2019

Výzva lyžiarsky kurz 2020

Výzva na predkladanie cenových ponúk_rekonštrukcia_10.12.2019

Harmonogram PS

Prijímacie skúšky na stredné školy v školskom roku 2019/2020 pre školský rok 2020/2021 sa uskutočnia v nasledujúcich termínoch:

I. kolo:   11. mája 2020
14. mája 2020
II. kolo: 16. júna 2020

Maturitné skúšky

Základné informácie pre žiakov – MATURITA 2020

 

Organizáciu maturitnej skúšky upravuje zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a vyhláška č. 318/2008 Z. z. o ukončovaní štúdia na stredných školách v znení neskorších predpisov.

Ďalšie podrobné informácie nájdete na nasledujúcom odkaze:
https://www.nucem.sk/sk/merania/narodne-merania/maturita