Škola

Kolektívna zmluva

KOLEKTÍVNA ZMLUVA _s podpismi

Rada školy

RADA ŠKOLY pri Strednej priemyselnej škole strojníckej, Komenského 2, Košice  bude v školskom roku 2021/2022 pracovať v zložení: Mgr. Eduard ADAMSKÝ  – predseda, zástupca pedagogických zamestnancov Ing. Carmen SABOLOVÁ – podpredseda, zástupca pedagogických zamestnancov Ing. František PETRO – delegovaný poslanec KSK Ing. Jaroslav POLAČEK – delegovaný poslanec KSK Ing. Peter KUTRUCZ – zástupca zriaďovateľa Bc. Peter LEŠKO – … Čítajte viac…

Oznamovanie protispoločenskej činnosti

Prevencia kriminality, oznamovanie protispoločenskej činnosti

Vnútorný a pracovný poriadok školy

VNÚTORNÝ PORIADOK ŠKOLY platný od 01.09.2021 so schválenými zmenami od 27.08.2021 Pracovný poriadok školy Dodatok k PP_27_08_2020

Hodnotiaca správa

2019/2020 HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2019/2020 2018/2019 HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2018/2019 2017/2018 HODNOTIACA SPRÁVA O VÝCHOVNO-VZDELÁVACEJ ČINNOSTI JEJ VÝSLEDKOCH A PODMIENKACH ŠKOLY ZA ŠKOLSKÝ ROK 2017/2018

Zo súčasnosti

Základné informácie ŠTUDIJNÉ ODBORY V ŠKOLSKOM ROKU 2020-2021 Škola sídli v pôvodnej historickej budove na Komenského č. 2 v Košiciach. V areáli školy sa nachádza niekoľko budov, predný a zadný školský dvor. Budova školy v súčasnosti Riaditeľ školy: Mgr. Rastislav Friga Zástupcovia riaditeľa školy: Ing. Renáta Ižolová   renata.izolova@priemyslovka.sk Ing. Alena Poráziková Vedúci dielní: … Čítajte viac…

Z histórie

V roku 1870 vtedajší minister školstva vyslal Józefa Szakkayho, profesora košickej reálky, na študijnú cestu do cudziny, aby spoznával vyššie odborné vyučovanie. Szakkay sa oboznámil s odbornými školami v piatich vyspelých štátoch Európy. V roku 1871 predložil ministerstvu návrh na založenie vyššieho priemyselného učilišťa. Ministerstvo návrh prijalo a v auguste … Čítajte viac…