Mobilita C1 – Krátkodobá školiaca aktivita učiteľov

V termíne od 22. do 24. októbra 2019 sme sa zúčastnili mobility v Istanbule, v Turecku spolu s partnerskými školami z Portugalska a Talianska. Hosťujúcou školou bola turecká škola, ktorá nám zabezpečila príjemnú pracovnú atmosféru.

Táto mobilita sa venovala inovatívnym metódam vo vyučovacom procese a stratégii zvládania diskriminácie a jej foriem v školskom prostredí. Aktivity prebiehali formou workshopov a diskusií na danú tému, kde si učitelia vymenili svoje zručnosti a skúsenosti v oblasti zvládania stresových faktorov vo výchovno-vzdelávacom procese. Taliansky partner nám predstavil eTwinningovú platformu a prácu pomocou nej. Mali sme možnosť spoznávať diverzitu mesta a objavovať jeho krásu z  historického, náboženského a kultúrneho hľadiska. Nové poznatky a skúsenosti nám umožnili vnímať rôznorodosť krajiny inými očami.

Tešíme sa na ďalšiu mobilitu a nové skúsenosti a zážitky v Portugalsku, spolu s našimi žiakmi.

Mgr. E.Micenková,  Mgr. H.Olejníková

Na ministerstve školstva

U primátora Istanbul-Beykoz

Spoznávanie kultúrnych pamiatok Istanbulu

Náš tím v múzeu Miniaturk

Prezentácia eTwinning

Erasmus+ corner

Náš tím pri práci

Portugalský partner projektu

Občerstvenie

Ayasofya