Erasmus+ – Žiacky školský parlament

 

 

Našu školu navštívili dňa 10.5.2022 učitelia a žiaci z Estónska, Rumunska, Fínska a Moldavska v rámci programu Erasmus+ organizovaný ŠP KK.

Erik Čatloch predseda Žiackeho parlamentu pri SPŠ strojníckej, Komenského 2, Košice predstavil zahraničným účastníkom našu školu, školské zariadenie (školské dielne, učebne školy a areál školy). V rámci programu na našej škole mali možnosť porovnať výchovno-vzdelávací proces na našej škole a v ich krajine a prácu ŽŠP.