Vianočné prázdniny 2020/2021

Vianočné prázdniny sa v šk. roku 2020/2021 uskutočnia v termíne od 21. decembra 2020 do 8. januára 2021.

Vyučovanie po prázdninách začína 11. januára 2021. Sledujte oznamy v EduPage.

Polročné prázdniny v termíne 1. februára 2021 sa neuskutočnia. Školské vyučovanie v druhom polroku sa začína 1. februára 2021.

18151 Rozhodnutie MŠVVaŠ SR – Vianočné prázdniny 2020_2021