Hodina deťom – na pomoc deťom je vždy správny čas

Aj takto vyzerá dobročinnosť!

V utorok 21.marca sa naša škola zapojila do verejnej zbierky Hodina deťom. Vďaka pomoci našich študentov sme mohli pomáhať ako dobrovoľníci so žltými pokladničkami v uliciach Košíc. Zbierka Hodina deťom je venovaná osamelým rodičom s deťmi, ktoré najviac ohrozuje chudoba. Rodiny s jedným rodičom si často nemôžu dovoliť ani základné veci ako oblečenie, kúrenie, jedlo či školské pomôcky. Sme radi, že sme mohli pomôcť takýmto spôsobom a vyzbierať finančné prostriedky na podporu jednorodičov a ich detí. Touto cestou by sme sa chceli poďakovať všetkým, ktorí svojím príspevkom podporili dobrú vec. Ďakujeme.

 

Ekonomická olympiáda

Krajské kolo Ekonomickej olympiády sa uskutočnilo 26.1.2023 v priestoroch Technickej univerzity v Košiciach a našu školu reprezentovali žiaci :

Ladislav PETRA, Tomáš KOLESÁR, Tomáš KOŠÁR, Maximilián ŠIMKANIN

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Ekonomická olympiáda uskutočnilo v našej škole od 6.12. do 9.12.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 119 žiakov zo všetkých ročníkov našej školy. 

Obsahová náplň súťaže pozostávala z online testu, ktorý obsahoval 25 ekonomických otázok s výberom odpovede, pričom každá otázka mala vždy iba 1 správnu odpoveď. Na test mali žiaci k dispozícii 40 minút.

 

Najúspešnejší žiaci v školskom kole, ktorí postúpili do krajského kola a budú našu školu reprezentovať:

 

Ladislav PETRA, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOLESÁR, III.A – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Samuel LAZAROVSKÝ, IV.C – dosiahol 18 bodov, čiže 72% úspešnosť v teste

Tomáš KOŠÁR, III.A dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Maximilián ŠIMKANIN, I.D – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste

Úspešný riešiteľ bol aj Samuel FILIP, IV.A – dosiahol 17 bodov, čiže 68% úspešnosť v teste, avšak mal najdlhší čas vypracovania a preto do krajského kola nepostúpil.

Olympiáda v nemeckom jazyku

Okresné kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 18.1.2023 v priestoroch Gymnázia M. R. Štefánika, Nám. L. Novomestského 4 v Košiciach. Zúčastnili sa ho aj naši 2 najlepší žiaci zo školského kola – Tadeáš FLOREK a Kamil BALOGH v kategórii 2D.

Aj v okresnom kole sa našim žiakom darilo, keď získali 3. a 4. miesto.

3. miesto: Kamil BALOGH, IV.C

4. miesto: Tadeáš FLOREK,   IV.C

Súťažiacim blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

Školské kolo súťaže Olympiády v nemeckom jazyku sa uskutočnilo dňa 29.11.2022. Zúčastnilo sa ho celkovo 25 žiakov z 3. a 4.ročníka našej školy v kategórii 2D, čiže pre žiakov SOŠ a SPŠ.

Obsahová náplň súťaže pozostávala z písomnej časti a z ústnej časti.

Písomnú časť písali všetci zúčastnení žiaci a zahŕňala:

a) Počúvanie s porozumením

b) Čítanie s porozumením

c) Gramatický test

Ústna časť pozostávala z jednej časti – Vizuálny podnet. Úlohou žiakov bolo vlastnými slovami popísať konkrétny obrázok, v rámci čoho sa hodnotila slovná zásoba, gramatická správnosť, obsahová primeranosť, pohotovosť a plynulosť vyjadrovania, ako aj kreativita a argumentácia. Do tejto časti postúpilo 7 najlepších žiakov po vyhodnotení písomnej časti.

Umiestnenie v školskom kole:

1. miesto: Tadeáš FLOREK, IV.C

2. miesto: Kamil BALOGH,   IV.C

3. miesto: Patrik DŽUBARA, IV.A

3. miesto: Leonard TÓTH,     IV.A

Najlepší 2 žiaci nás budú reprezentovať v okresnom kole, ktoré sa uskutoční 18.1.2023

Mikulášska čiapka

Dňa 6. decembra sa na našej škole uskutočnila tradičná akcia Študentského parlamentu pod názvom „Mikulášska čiapka“. Vybraní športovci z každej triedy si zmerali svoje sily vo futbalovom turnaji. Víťazom sa stala II. C trieda. Už tradične medzi nás zavítal Mikuláš, ktorý spolu s čertom a anjelmi rozdával sladkosti a dobrú náladu. Príjemnú atmosféru doplnil mikulášsky punč a krátky kultúrny program. Ďakujeme všetkým a tešíme sa o rok zas.

BEST IN ENGLISH

Dňa 30.11.2022 sa naša škola zúčastnila medzinárodnej súťaže Best in English . Súťažilo 40 žiakov zo všetkých ročníkov. Oficiálne výsledky budú zverejnené v priebehu dvoch týždňov, no už teraz vieme, že niektorí naši žiaci dosiahli veľmi dobré výsledky z čoho sa veľmi tešíme.
Veríme, že skúsenosti z tejto a podobných súťaží budú žiakov motivovať k ďalšiemu štúdiu angličtiny a cudzích jazykov všeobecne.

 

 

Olympiáda v anglickom jazyku

V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku (kategória D), ktoré sa konalo 19. januára 2023 sa na 1. mieste umiestnil víťaz školského kola, žiak I.D triedy, Maximilián Šimkanin. Srdečne blahoželáme a ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy.

 

 

 

 

 

 

 

 

Dňa 29. novembra 2022 sa uskutočnilo školské kolo olympiády v anglickom jazyku. Olympiády sa zúčastnilo 30 žiakov prvého až štvrtého ročníka, ktorí si preverili svoje vedomosti v písomnej aj ústnej časti olympiády. Všetci zúčastnení preukázali výborné znalosti z anglického jazyka.

Víťazom sa stal Maximilián Šimkanin z I. D, druhé miesto obsadil Filip Hamrák z II. B a na treťom mieste skončil Maximilián Simko zo IV. A.

Blahoželáme!

PRO EDUCO 2022

Kasárne Kulturpark v Košiciach sa v dňoch 30. novembra a 1. decembra 2022 stali dejiskom 14. ročníka Medzinárodného veľtrhu vzdelávania PRO EDUCO. Aj naša škola už tradične prezentovala študijné odbory, duálne vzdelávanie, spoluprácu so zamestnávateľmi a univerzitami, možnosti uplatnenia po ukončení štúdia aj mimoškolské aktivity.

VODIČÁK zdarma!

Košický samosprávny kraj vyhlásil súťaž o 10 vodičákov zdarma. Študenti 63 stredných škôl, ktorých zriaďovateľom je župa, sa mohli zapojiť do súťaže o 10 vodičákov zdarma. Súťaž bola určená pre žiakov od 17 rokov, ktorí počas svojho štúdia na strednej škole dosiahli na národnej alebo medzinárodnej úrovni niečo výnimočné v oblasti športu, umeleckej činnosti, vedomostnej súťaži, alebo sa dlhodobejšie venujú dobrovoľníctvu.

Do druhej etapy súťaže postúpila aj žiačka našej školy Katka Školníková. Úlohou študentov v tejto etape bolo natočiť 60-sekundové video poukazujúce na nejaký dopravný problém vo svojej obci alebo meste. Pri tvorbe videí mohli popustiť fantáziu a zvoliť formu podľa vlastných predstáv a vkusu. Víťazi súťaže boli určení na základe výsledkov hlasovania.

Našej Katke sa v tejto súťaži darilo a z rúk predsedu KSK získala poukaz na vodičák zdarma. Srdečne blahoželáme!