Harmonogram PS – 2. kolo – 21. jún 2022

8:00 – 8:45             príchod žiakov do školy

  • Vstup do areálu školy je zo Strojárenskej ulice.
  • V areáli školy Váš pohyb usmernia zamestnanci školy.
  • Vstup rodičov do budovy školy nie je možný.
  • Každý žiak používa vlastné písacie potreby; každý žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami môže počas prijímacej skúšky používať kompenzačné pomôcky, ktoré využíval počas dochádzky do základnej školy. Žiaci môžu používať pri testoch kalkulačky, ktoré nie sú súčasťou mobilného telefónu alebo tabletu. Používanie mobilných telefónov v priebehu prijímacích skúšok nie je dovolené.

9:00 – 10:00           prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry

9:00 – 10:30           prijímacie skúšky zo slovenského jazyka a literatúry pre žiakov s VPU

10:00 – 10:15         prestávka

10:30 – 10:45         prestávka pre žiakov s VPU

Žiaci si počas prestávky môžu prezrieť sprístupnené odborné učebne a dielne.

10:15 – 11:15         prijímacie skúšky z matematiky

10:45 – 12:15         prijímacie skúšky z matematiky pre žiakov s VPU

Po ukončení práce žiaci odchádzajú z budovy školy.

Ak sa uchádzač pre osobitne závažné dôvody (najmä zdravotné), nemôže zúčastniť na prijímacej skúške oznámi dôvod neúčasti riaditeľovi strednej školy najneskôr v deň konania prijímacej skúšky (do 8:00 hod.). Riaditeľ školy určí uchádzačovi náhradný termín prijímacej skúšky.

Zákonný zástupca uchádzača doručí riaditeľovi tunajšej školy žiadosť o vykonanie prijímacích skúšok v náhradnom termíne, doloženú lekárskym potvrdením.

Termín pre zverejnenie zoznamu uchádzačov podľa výsledkov prijímacieho konania pre školský rok 2022/2023 je 24. jún.2022 (v čase od 0:00 do 23:59 hod.). Výsledky budú zverejnené v budove školy, na internetovej stránke školy a neodkladne Vám ich oznámime cez informačný systém (EduPage).

Ak bol uchádzač prijatý na vzdelávanie v strednej škole,plnoletý uchádzač alebo zákonný zástupca neplnoletého uchádzača doručí strednej škole (osobne do rúk zamestnanca školy oprávneného na preberanie administratívnych podaní., poštovou prepravou alebo prostredníctvom emailovej komunikácie) potvrdenie o nastúpení/nenastúpení uchádzača na štúdium na strednej škole.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení musí byť riadne podpísané.

Potvrdenie o nastúpení/nenastúpení podpisujú obaja zákonní zástupcovia. Výnimku predstavuje situácia, keď na strednú školu bolo zaslané písomné vyhlásenie zákonných zástupcov, že podania týkajúce sa výchovy a vzdelávania, o ktorých sa rozhoduje v správnom konaní, bude podpisovať a rozhodnutia preberať len jeden zo zákonných zástupcov.

 Všetky informácie o priebehu konania prijímacích skúšok budú zverejňované na webovej stránke školy www.priemyslovka.sk.

Deň učiteľov 2022

Od roku 1955 na Slovensku oslavujeme 28. marca Deň učiteľov. V tento deň sa v roku 1592 narodil učiteľ národov Ján Amos Komenský. Svojím dielom, názormi a pedagogickou činnosťou sa zaradil medzi najvýznamnejšie osobnosti svetovej pedagogiky. 

28. marca 2022 oslávili tento významný sviatok aj učitelia a zamestnanci našej školy. Okrem pozdravov, ktoré adresovali k sviatku učiteľom predseda KSK Rastislav Trnka a vedúci odboru školstva Slavomír Kožár sa učiteľom i nepedagogickým pracovníkom prihovoril a za prácu poďakoval riaditeľ školy Rastislav Friga. Príjemné posedenie v prostredí reštaurácie MARATON spestrili kultúrnym programom žiaci školy – Žiacka školská rada pod vedením Mgr. Hany Olejníkovej. 

Radosť z osláv znásobila aj správa, že predseda KSK Rastislav Trnka ocenil pri príležitosti Dňa učiteľov prácu 20 pedagógov v pôsobnosti KSK, medzi ktorými je aj náš učiteľ Ing. Róbert Péchy. Učiteľské povolanie mu zrejme predurčil dátum narodenia, ktorým je 28. marec – Deň učiteľov. Ocenenie si prevzal z rúk predsedu KSK dňa 30. marca 2022.

Srdečne blahoželáme !

 

 

 

Stredoškolská odborná činnosť 2021/2022 – krajské kolo

Dňa 1. apríla 2022 sa dištančnou formou konalo krajské kolo 44. ročníka  Stredoškolskej odbornej činnosti.

Našu školu reprezentovali študenti odboru 2381 M strojárstvo zo IV.A triedy:

Blahoželáme Dominikovi Tomašiakovi, ktorý sa s prácou Driftovacia trojkolka umiestnil v Krajskom kole na 3. mieste v odbore 09 Strojárstvo, hutníctvo, doprava.

Všetkým študentom ďakujeme za reprezentáciu školy.

Svetová výstava EXPO DUBAJ 2020 – exkurzia

V dňoch 2. až 7. februára 2022 sa naši žiaci, súčasní aj bývalí, učitelia aj rodičia zúčastnili výnimočnej a veľmi atraktívnej exkurzie, cieľom ktorej boli Spojené arabské emiráty, konkrétne najväčšia svetová výstava EXPO DUBAJ 2020. Z letiska v Budapešti sme odleteli Boeingom 777 spoločnosti Emirates Airlines. Zážitkom bol už samotný let. Po prílete do dejiska tejto unikátnej udalosti, ktorá obohatila svet inovatívnymi nápadmi, sme sa ubytovali a začala  cesta jedinečných zážitkov.

Hneď na druhý deň sme sa vybrali na výstavu EXPO 2020, ktorej heslom  je „Udržateľnosť, mobilita, príležitosť“, kde sme po absolvovaní bezpečnostných opatrení zamierili priamo do nášho slovenského pavilónu. Leitmotívom slovenskej expozície,  v rámci tematickej zóny MOBILITA, je „Pohyb budúcnosti: vodík, letectvo a vesmír“. Boli sme zvedaví na vodíkové auto MH2, vesmírne mobilné roboty Androver I a II, VRM simulátor ….

Cez výtvory občas až súťažiace s fyzikálnymi zákonmi sa potom každý účastník exkurzie mohol na jednom mieste dostať do 200 krajín sveta. Očarili nás expozície s dôrazom na ekologické aspekty, na splnenie požiadaviek udržateľného rozvoja našej Zeme a s podtextom „nič nie je nemožné“.

Celkovú atmosféru výstavy dotvárali koncerty, predstavenia, prednášky, ale aj Nebeská záhrada, 360° projekčné plátno, ktoré je jedno z najväčších na svete, vstupné haly postavené z rovnakého materiálu ako vesmírne lode …

Ďalší deň nás cesta zaviedla k moru, kde sme sa príjemne schladili vo vlnách Perzského zálivu. Poobede sme sa vrátili na EXPO 2020 a pokračovali v prehliadke pavilónov ďalších krajín. EXPO 2020 bolo nádherné aj večer, pavilóny žiarili všetkými farbami.

V sobotu sme objavovali a poznávali Dubaj, mesto výnimočných stavieb a atrakcií. Prvá cesta viedla drevenou loďou cez kanál do starého Dubaja na trhovisko, kde sme ochutnali typické cukrovinky a korenia. Ďalšou zastávkou bola prehliadka ikonického hotela Burj Al Arab a Palmového ostrova. Jedno z najväčších nákupných centier sveta Dubai Mall nás ohromilo úchvatnou fontánou, kolosálnym akváriom a podmorskou zoo. Podvečer sme sa jedným z 50 výťahov vyviezli za jednu minútu na 125 poschodie oceľovo-preskleného gigantu Burj Khalifa, budovy vysokej 828 m, odkiaľ sme mali prekrásny výhľad na panorámu Dubaja. Vychutnať v takejto výške sme si mohli aj západ slnka. Na hlavnej promenáde okolo jazera Burj Lake sme videli úchvatné predstavenie slávnej dubajskej fontány plné svetla a hudby. Prehliadku ukončila laserová šou na budove Burj Khalifa. Deň však neskončil a my sme zamierili do prístavu Dubai Marina, kde nás čakala večerná plavba tradičnou drevenou loďou kanálmi medzi mrakodrapmi.

V nedeľu sme si pozreli úžasnú botanickú záhradu a poobede sme zamierili do púšte. Niektorí na džípoch, odvážni na štvorkolkách.

Časť zážitkov z našej cesty sme Vám opísali, ale pocity pri prehliadke slovenského pavilónu na EXPO 2020 alebo pri vyhliadke na Burs Khalifa je predsa len najlepšie zažiť a preto sme radi, že sme si „zážitky budúcnosti“ nenechali ujsť.

Deň študentstva – KSK ocenil Tobiasa Zámboryho

Pri príležitosti Dňa študentstva si 22. novembra 2021 prevzal z rúk Ing. Rastislava Trnku, predsedu Košického samosprávneho kraja,  ocenenie za mimoriadne úspechy v športových aktivitách v celoslovenských a medzinárodných súťažiach jednotlivcov,  žiak IV.A triedy Tobias ZÁMBORY.

 

 

 

 

 

 

 

Tobiasove úspechy:

Umiestnenie v súťaží Majstrovstvá Európy juniorov vo vodnom lyžovaní :

2. miesto – disciplína skoky

2. miesto – disciplína trojkombinácia

2. miesto – umiestnenie Slovensko

Tobias je športový, dobrodružný typ. „Súťaženie a túlanie po svete“ sa stalo jeho srdcovou záležitosťou. Je veľkým fanúšikom športu. Vodné lyžovanie je jeho najväčšou záľubou, venuje sa mu už od detstva. Je cieľavedomý, čo je vidieť hlavne pri športových tréningoch. Pred každými majstrovstvami Európy si zaumieni, že ich vyhrá. Svoje úsilie zdvojnásobí v opakovaných tréningoch a s „ľahkosťou“ ich vyhrá.  V živote má jasne definovaný cieľ, za ktorým si odhodlane kráča, aby ho naplnil.

Druhou závideniahodnou vlastnosťou je jeho vytrvalosť a viera v úspech. Vždy, keď sa do niečoho pustí, tak to aj dokončí. Oplýva takou sebadisciplínou, že vďaka nej sa mu darí takmer vo všetkom. V kolektíve je obľúbený. Svojím priateľským prístupom a zmyslom pre humor si okamžite získa každého.

Je odvážnou osobnosťou. Aj keď sa mu niečo nepodarí, poddať sa osudu alebo sa ľutovať, to veru nepozná. Radšej sa povzbudí slovami: „čo ťa nezlomí, to ťa posilní“.

Ďalšou jeho vlastnosťou je nezlomnosť. Vždy ide vytrvalo za svojím cieľom a nevzdáva sa pri prvom neúspechu, naopak, snaží sa s problémami, ktoré prinesie život, „popasovať“ a vyriešiť ich. To, čo si zaumieni, ak je to len trochu v jeho silách, aj splní. Je láskavý, starostlivý, obetavý  a čestný kamarát, dá sa na neho v každej chvíli spoľahnúť. Vždy, keď sa vyskytne nejaký problém, ochotne podá svojim spolužiakom pomocnú ruku.

Je plný elánu, na nič sa nesťažuje, stále hľadá zmenu . Má veľa dobrých vlastností a sem-tam sa nájdu aj slabé stránky, ale tie obdivuhodné vždy zvíťazia.

Srdečne blahoželáme a prajeme ešte veľa športových úspechov.

149. výročie založenia našej školy

NAŠA ŠKOLA JE PRVOU PRIEMYSELNOU ŠKOLOU V RAKÚSKO – UHORSKU

Vyučovanie sa začalo 9. októbra 1872 s 19 žiakmi.

Unikátom školy je od roku 1972 školské múzeum, jediné vo východoslovenskom regióne, v ktorom sú i vzácne exponáty z 19. storočia. Aj z nich sa dozvedáme, že SPŠ strojnícka v Košiciach začínala s kachľovými pecami a petrolejovými lampami a v súčasnosti modernizuje priestory školy i jej technické vybavenie, aby študenti a učitelia trávili čas v príjemnom prostredí.

149. výročie založenia našej výnimočnej, historicky významnej školy v regióne  sme v jednotlivých triedach oslávili vedomostným kvízom.