Founders Challenge Competition

14. mája 2024 sa členovia tímu PYROLAX – Martin Kundrát, Patrik Gašpár a Jaroslav Štefan z II.A zúčastnili finálového kola súťaže Founders Challenge Competition. Súťaž organizovaná Inovačným centrom Košického kraja sa konala v Kunsthalle. Tím PYROLAX pracoval na zadaní zameranom na druhotné spracovanie surovín a súťažil o najlepší stredoškolský podnikateľský nápad. V konkurencii obstál a svojim nápadom zaujal napr. zamestnávateľov v regióne. Tímu ďakujeme za reprezentáciu školy a veríme, že sa im zámer podarí zrealizovať.