Verejné obstarávanie 2020

Prehľad dokumentov súvisiacich s verejným obstarávaním za rok 2020, rozčlenené podľa mesiacov, zverejnené v zmysle zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Január 2020

Výzva na Zváračský kurz 2020


Február 2020

 


Marec 2020

 


Apríl 2020

 


Máj 2020

 


Jún 2020

 


Júl 2020

 


August 2020

 


September 2020

 


Október 2020

 


November 2020

 


December 2020